×
رگ یاب لیزری vns6

دستگاه رگیاب وناسکوپ با اسکن پوست ونمایش رگ های آن در نمایشگر خود ، به انجام خونگیری کمک می کند ، در نتیجه کار تعیین محل مناسب روی رگ برای تزریق را ساده و بدون خطا می کند. با استفاده از این دستگاه و بدون تزریق های بدون خطا، از نظر روانی روی بیمار تاثیر گذاشته و درد بیمار را کاهش می دهد .

Lorem Ipsum is simply the dummying text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries.