×
رگ یاب مزوتراپی و زیبایی

یکی از خدماتی که مراکز پزشکی و زیبایی ارائه می دهند انجام مزوتراپی است . مزوتراپی انواع متفاوتی دارند ما روش و الگوریتم کار آنها در دو موضوع خونگیری از بیمار و تزریق است . با اهداف گوناگون روش تزریق متفاوت است اما خونگیری مورد مشترک همه آنهاست .
چه در مراکز زیبایی چه درمانی ، رگ گیری پیش از تزریق به یکی از معضلات بزرگ است که طبق آمار از هر 3 تلاش موفق برای تزریق 2 سعی با خطا مواجه می شود . صدمات ناشی از تزریق می تواند باعث از بین رفتن بافت و رگ ضعیف شود. در برخی بیماران هم به دلایل مختلف مانند ژنتیک اصطلاحا بد رگ هستند . پیدا کردن رگ مناسب قبل از تزریق را می توان به عهده پیشرفت صنعت و تکنولوژی پزشکی نوین سپرد . دستگاه رگ یاب دستگاهی است که می تواند هنگام رگ یابی در مزوتراپی هم به مراجع و هم به پرستار یا پزشک رگ هایی که با چشم قابل مشاهده نیستند را نشان دهند . از این رو استرس کادر درمان کاهش یافته و بیمار شما دیگر بخاطر تجربه بد تزریق به مرکز دیگری مراجهه نخواهد کرد . این موضوع به تدریج باعث نیک نامی کلینیک شما می شود . مراجعین شما هم به سایر دوستان خود که در کلینیک های دیگری با صدمات پیش از تزریق مواجه شده بوند کلینیک شما را پیشنهاد میکنند .
اگرچه کاهش استرس کادر درمان خود باعث آرامش و کاهش استرس خود همزمان با بیماران می شوند . رگ یاب وناسکوپ مدل vns6 رگ های نامرئی مراجعین و بیماران را به شما نشان می دهند . در این حالت احتمال خطای پیش از تزریق به صفر مطلق می رسد . جهت اطلاع از قیمت و خرید دستگاه رگ یاب مزوتراپی و مراکز زیبایی که در روال کارشان تزریق را دارند با کارشناسان ما تماس بگیرید .