×

رگیاب وناسکوپ برای تمامی افراد با گروه های سنی مختلف مورد آزمایش قرارگرفته و مورد تایید تمامی پزشکانی است که برای مراحل آزمایش این دستگاه با ما همکاری نموده اند . این دستگاه از نظر فنی با تایید رسیده است و از نظرغیرفنی نیز ثابت شده که استفاده از دستگاه رگیاب venascope می تواند از نظر روانی روی بیماران و همراهان آنها تاثیر مثبت گذاشته و در نهایت تیز رضایت بیماران را از آن مرکز درمانی خواهد داشت .

چنانچه بخواهیم بصورت کوتاه توضیح دهیم که دستگاه رگ یاب چیست ؟ می توانیم اینگونه توضیح دهیم که دستگاه رگیاب نوری لیزری یک دستگاهی است که رگ هایی که با چشم قابل مشاهده نیستند را مشاهده کرد . در واقع به مسئولان و پرستاران پزشکی مراکز درمانی کمک میکند تا بدون استرس بتوانند تزریق را برای بیماران خود انجام دهند و در نتیجه آن باعث رضایت بیماران و همراهان آنها شوند .

دستگاه رگ یاب با سیستم روشنایی لیزری خود عروق وریدی را مورد نظر قرار می دهد . این دستگاه غیرتماسی بوده و استفاه از آن بدون درد خواهد بود . این دستگاه رگیاب رگ های واقعی بدن بیمار را نشان میدهد و رگ ها تصاویر مجازی پردازش شده ای نیستند که از قبل به حافظه دستگاه سپرده شده باشند و پیش فرض عمل کنند .

اگر بخواهیم بصورت موردی به مزایای استفاده از رگیاب پزشکی لیزری غیرتماسی اشاره کنیم :

  • کاهش زمان جهت عمل رگیابی
  • افزایش سرعت در زمان کلی تزریق
  • کاهش استرس کادر درمانی و بیمار
  • افزایش رضایت بیمار
  • کاهش دردهای روانی و فشارهای عصبی هنگام شلوغی مراکز و درخواست ها
  • کاهش هزینه های منفی روانی برای همراهان و خود بیمار
  • عدم نیاز به پرسنل با تجربه و عدم نیازبه دانش فنی پیشین جهت رگیابی

مدیران مراکز درمانی می دانند که هیچ چیز ار نظر تجاری رضایت بیماران نیست . دستگاه رگ یاب بدلیل پوشش درصد بسیار زیادی ­­از مشکلات روانی در مراکز می تواند بعنوان یک امتیاز بسیار ویژه ی تجاری و یک اثر مثبت روانی بیماران برای شما و مرکز درمانی شما محسوب شود . بسیار نشیده ایم که برای انجام یک تزریق بیمار برای انتخاب مرکز درمانی فکر کرده و مقایسه تجارب قبلی خود را در مقایسه با سایر مراکزی که در آنها تجربه قبلی دارد مقایسه می کند . با توجه به این نکته ساده و تهیه یک دستگاه رگ یاب در مرکز درمانی خود به همین سادگی می توان آبنده تجاری خود را بیمه و تضمین کنید .