×

یکی از مشکلات اصلی پرسنل در مراکز درمانی که مرتبط با بیماری های نوزادان است ، پیدا کردن رگ می باشد . برای نوزادانی که روند بیماری آنها با تزریق های مکرر همراه است این مشکل چند برابر می شود . این موضوع از جایی بزرگتر برسد میرسد که رگ یابی را بدلیل مشکل مشاهده رگ، با سعی و خطا مواجه می کند . سعی و خطا در تزریق حتی برای بزرگسالان هم توصیه نمی شود . اما وقتی هیچ رگی قابل مشاهده نیست راه دیگری وجود ندارد . شاید فردی بزرگسال بتواند با صدمات ناشی از خطاهای سهوی پرستار به سختی کنار بیاید .

خارج از بحث تحمل، بحث ترمیم بخش تزریق شده در نوزادان به دلیل شرایط فیزیکی و آناتومی آنها مشکلی تحمیلی ست . این را هم اضافه کنید که رگ نوزاد زمان زیادی برای ترمیم نیاز دارد . از آن گذشته نوزادان هنگام تزریق با کادر درمانی اصلا همکاری نمی کنند . همه این مشکلاتی که با بیمار هستند یک طرف و از طرف دیگر همراهان بیمار هم بعنوان مشکلی تلقی می شود .
موضوعاتی که ذکر شد تنها چند نمونه از دهها مشکل رگیابی در نوزادان هستند . همین مشکلات باعث می شود تا خرید رگ یاب نوزاد و اطفال یک ضرورت به شمار آید . دستگاه رگ یاب دستگاهی است تا رگ هایی که با چشم عادی قابل مشاهده نیستند را برای پرستار نمایان کند .

خرید رگ یاب نوزاد باعث می شود که از استرس کادر درمانی کاسته و با تمرکز هیچ خطای سهوی در سعی و خطاهای مرسوم اتفاق نیفتد . رگیاب وناسکوپ مدل vns6 نه تنها یک رگ یاب نوزاد است بلکه بدلیل نوع کارکرد برای تمامی سنین قابل استفاده است . دستگاه رگ یاب مدل vns6 شرکت وناسکوپ یک رگ یاب لیزری است که هیچ نیازی به تماس با پوست بیمار هنگام کار ندارد . این دستگاه رگ یاب غیرتماسی نوری وناسکوپ با فاصله از پوست بیمار تمامی رگ هایی که قابل مشاهده نیستند را در صفحه نمایشگر خود بصورت زنده نمایش می دهد و به آسانی می توان عمل رگیابی و در ادامه آن تزریق را انجام داد .

از سوی دیگر غیر تماسی بودن دستگاه رگیاب vns6 لیزری باعث می شود تا بیماری های مختلف بین بیماران بواسطه تماس با پوست منتقل نشوند . دستگاه رگیاب لیزری وناسکوپ علاوه بر نداشتن هیچ محدودیت سنی، هیچ محدودیت از نظر آناتومی نیز ندارد و رگیابی برای استفاده همه بیماران است .

دستگاه رگیاب نوزاد و اطفال و بزرگسال وناسکوپ دارای قیمتی بسیاری اقتصادی است و قیمت رگ یاب نوزاد لیزری venascope بگونه ای تنظیم شده تا همه مراکز درمانی بتوانند آنرا تهیه و در مرکز درمانی خود استفاده کند . جهت اطلاع از قیمت و خرید انواع دستگاه رگ یاب با کارشناسان ما در تماس باشید .