×

از نظر فنی آناتومی افراد بزرگسال جهت رگ یابی متفاوت از نوزادان و یا کودکان است . افراد بزرگسال دارای پوست های به نسبت ضخیم ترین هستند که عمل رگیابی را متفاوت می سازد . البته افراد بزرگسالی هستند که بواسطه شرایط فیزیکی به اصطلاح بد رگ هستند . یعنی با چشم نمی توان رگ های آنها را برای تزریق پیدا کرد . البته دلیل این موضوع می تواند متفاوت باشد .

از شرایط فیزیولوژیکی ارثی گرفته تا ابتلا به بیماری های خاص . درست است که افراد بزرگسال توان و تحمل بیشتری دارند برای تزریق ، اما بد رگ بودن پرستار را مجبور به سعی و خطا می کند . سعی و خطاهایی که موجب صدمه سهوی به بیمار می شود . این مشکل زمانی به شکل شدیدتری بنظر می رسد که مجبور به تزریق های متوالی هستیم . هر سعی برای تزریق مهم و حیاتی است . البته که در تزریق های عادی نیز دیده ایم که برای تزریق یک سرم بیش از 2 تا 3 خطای تشخیص اشتباه روی پوست بیمار دیده می شود . از این رو است که تزریق با رگ یاب باعث از بین رفتن استرس بیمار و کادر درمان می شود . البته که در بسیار موارد همراهان بیمار کاسه داغ تر از آش هستند .

بطور کلی مشکل صدمات سهوی ناشی از تشخیص اشتباه تزریق می تواند آینده تجاری یک مرکز درمانی را تحت تاثیر قرار دهد . به همین دلیل خرید دستگاه رگ یاب بخصوص لیزری یک موضوع مهم درنظر گرفته می شود . رگ یاب وناسکوپ بدون نیاز به تماس با پوست علاوه بر رعایت بهداشت ، دقت در اسکن و نمایش رگ ها در بدن است که آنرا به یک دستگاه رگ یاب پزشکی لیزری بی نقص بدل ساخته است .