×

بیش از هر چیز باید گفت که برای پرستاران و بیماران استرس ناشی از تزریق وجود دارد . بطور خلاصه استفاده از دستگاه رگ یاب لیزری هم برای بیماران و هم برای پرستاران در روند شروع کار عمل تزریق را بی استرس می کند .

بیماری های زیادی هستند که در روند درمان آنها تزریق بصورت منظم وجود دارد . مهم ترین نکته این است که پس از هر باز تزریق بدن نیاز است ازمانی را صرف بهبود جای نزریق کند . اما روند بیماری بگونه ای است که تعداد تزریق بالاست . این موضوع باعث می شود که هر سعی و خطایی که برای تزریق انجام می شود حیاتی و صحیح باشد . این مورد وقتی مهم تر میشود که سن بیمار کم (مانند نوزاد و یا کودکان) باشد و بدن آنها نمی تواند بسرعت به ترمیم جای تزریق بپردازد. متاسفانه موضوع پیدا نشدن رگ و خطاهای حین تزریق حتی توسط پرستاران مجرب مشکلی جدی بشمار می رود .

پیدا کرده رگ بیماران هنگام تزریق یک مهارت بالینی اساسی است که بسیاری از متخصصان پزشکی و پرستاران باتجربه و حرفه ای را با چالش روبرو می کند. رگیابی یک مهارت دشوار است که نیاز به تمرین قابل توجه دارد. که البته همانطور که اشاره شد در بسیاری از مواقع حتی تجربه نیز به کمک نمی آید . در بیماران با دسترسی وریدی دشوار ، یافتن ورید حتی برای باتجربه ترین پرستار یا پزشک نیز چالش برانگیز است. بیمارانی که سالخورده ، چاق ، پوست تیره ، هیپوولمیک هستند ، سابقه بدی برای یافتن ورید مناسب هنگام تزریق دارند .

انجام رگیابی  برای تزریق مخصوصا در گروه های سنی نوزاد و اطفال موجب اضطراب بسیاری از پرستاران می شود ، که نمی خواهند باعث ناراحتی و استرس بیشتر برای بیماران (و البته همراهان بیمار که حساس ترند) شوند. نیازی به بازگو کردن این نیست که شرایط برای چندین بار تلاش یا پیدا کردن جا برای تزریق همیشه درست پیش نمی رود. خوشبختانه ، یک راه حل اساسی و موثر برای از بین بردن استرس هنگام تزریق برای بیماران وجود دارد.

با پیشرفت کتنولوژی این مشکل مرتفع شده است . پیشرفت تکنولوژی پزشکی باعث شده تا مشکل پیدا نشدن رگ توسط دستگاه رگ یاب از بین برود . دستگاه رگ یاب دستگاهی است که به کمک آن می توان رگ هایی که با چشم دیده نمی شوند را مشاهده کرد .

رگ یاب های وناسکوپ دستگاه های پزشکی هستند که با استفاده از فناوری های جدید و پیشرفته در علم پزشکی، برای کمک به متخصصان برای تشخیص بیماریهای عروقی و یا پرستاران برای یافتن و ارزیابی رگهای مناسب برای دسترسی ایمن و کارآمد به طراحی و ارائه (حتی در بازار ایران) شده است و در یک جمله هدف آن تسهیل رگ یابی برای تزریق در بیماران با آناتومی های مختلف است . کمپانی venascope با ارائه دستگاه رگ یاب لیزری از راه دور غیرتماسی در ایران ، امکان خرید رگ یاب را برای مراکز درمانی ایران را فراهم کرده است .